Ogled tovarne

Nova tovarna se odpre leta 2019

Nova tovarna se odpre leta 2019

Obrati za toplotno obdelavo in grobo predelavo

Druga podružnica tovarne

Nova tovarna se odpre leta 2019

laboratorij

Območje za avtomatsko montažo linije

Stroj za testiranje življenjske dobe ležajev

Pakiranje

Počistiti

Skladišče

Pošiljka

Nova podoba razstave

Pokaži sliko

Kovanje

Trgovina za toplotno obdelavo

Oglaševanje na razstavi v Šanghaju

Oglaševanje podjetja

Gradnja raziskovalne dejavnosti

surovina